به سایت یورو خوش آمدید
 
آخرين مطالب
زندگی اجتماعی مورچه ها :

کار گروهی : مورچه ها، موریانه ها و زنبورهای عسل جزء موجوداتی هستند که زندگی گروهی دارند ؛ البته انسانها نیز زندگی اجتماعی دارند. تنها بعضی از بی مهرگان به طور گروهی زندگی می کنند.                                                                                                                                            

در لانه ی مورچه ها یا کلنی مورچه های بسیاری زندگی می کنند . در یک کلنی تعداد مورچه ها گاهی وقتها از چندین هزار هم بیشتر است . بدن مورچه ها از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است. مورچه ها وقتی از تخم بیرون می آیند بصورت نوزادهای بدون پا موسوم به لارو هستند .پس این نوزدان  تبدیل به شفیره می شوند .شفیره غذا نمی خورد، پس از مدتی شفیره در درون پوسته سخت خود تبدیل به یک مورچه بالغ می شود . وقتی این تغییر که دگر دیسی نام دارد کامل می شود،  مورچه های بالغ بیرون می آیند بر خلاف سایر حشرات بیشتر مورچه ها ی بالغ بال ندارند فقط ملکه ها و مورچه های نر جوان بال دارند.                                                                                        

توده یا کلنی :

یک مورچه نمی تواند مدت زیادی تنها زندگی کند ، بلکه مجبور است همراه تعداد زیادی از مورچه ها که همنوع خودش باشند  زندگی کند در غیر اینصورت کشته می شوند. در واقع هر توده مورچه در لانه ای زندگی می کند که پناهگاه مورچه ها است و مورچه های موجود در آن پرورش داده می شوند.                                                                                                                                            

طبقه ها :

در هر توده بیشتر مورچه ها کارگر هستند . همه مورچه های کارگر ماده و بدون بال می باشند. اگرچه مورچه های کارگر ماده هستند ولی تولید مثل نمی کنند. مورچه های کارگر همانطور که از اسمشان پیداست همه ی کارهای  کلنی را انجام می دهند. جمع آوری غذا ، بزرگ کردن لانه ، مراقبت از تخم ها ، لارو وشفیره ها و همین طور تغذیه ملکه و مراقبت از او نیز برعهده ی مورچه های کارگر است. مورچه ی کارگر برای انجام همه ی این کارها آرواره های نسبتاً بلند تری از مورچه های ملکه نر دارند. معمولاً مورچه های نر از لحاظ جثه از مورچه های ملکه کوچکتر هستند .آنها( مورچه های نر) در توده کاری انجام نمی دهند بلکه تنها وظیفه ی آنها پرواز و همکاری با ملکه های جوان است تا تولید مثل انجام شود. این ملکه ها ی جوان از توده های دیگر هستند.                                            

جالب ! خواندنی

مورچه های کارگر ، لارویی را که در آخرین مراحل تبدیل به شفیره است انتخاب می کنند . وقتی که لارو را فشار می دهند قطراتی از جنس ابریشم تولید می شود . این مورچه ی کارگر لارو را می فشارد و جلو وعقب می برد به این ترتیب با بخیه های ابریشمی  برگها به هم متصل می شوند درست مثل خیاطی که پارچه ها را به هم کوک می زند.                                                                            

ارتش هولناک :

هرگروه مهاجم از مورچه ها ارتشی شامل 200000هزار مورچه است که گاهی عرض آنها به 20 متر می رسد.                                                                                                                                       

* مورچه های ارتش مهاجم ، با سرعت 14 متر در ساعت حرکت می کنند.                                     

* مورچه های سرباز آفریقایی در بین تمام حشرات  ، بزرگترین توده و ارتش را را در تمام جهان دارند . هر توده ی آنها می تواند شامل 40 میلیون مورچه باشد.                                                        

* حمله مورچه های سرباز آفریقایی برای آدمیان نیز دلهره آور است زیرا آرواره های بزرگ و تیزی دارند  و گزیده شدن یکجا توسط صدها مورچه تجربه ی کشنده و ترسناکی است.                           

* قربانیان مورچه های ارتشی بر اساس آمار معتبر در دست به شرح ذیل می باشد:                             

یک مار افعی درختی که به تازه صید خود را بلعیده بود و نمی توانست حرکت کند ، یک الاغ افسار شده و یک گوریل بودند . حتی یک نوزاد انسان نیز به دلیل عدم مراقبت توسط کورچه های ارتشی کشنده است.                                                                                                                                  

(وقتی که مورچه های ارتشی هجوم می آورند هر موجود زنده ای که در سر راهشان باشند به سرعت فرار می کنند )                                                                                                                              

دو ملکه :

اگر در یک لانه بیش از یک ملکه باشد یکی از آنها دیگری را به مبارزه می طلبد . او صاف می ایستد و به وسیله آرواره هایش ملکه ی دیگر را تهدید می کند . ملکه ی دیگر برای اینکه کشته نشود بر روی زمین دراز می کشد و تسلیم شدن خود را نشان می دهد.                                                      

انتشار اخبار :

اگر مورچه ای که در جستجوی غذا است منبع غذایی پیدا کند به اندازه ای که بتواند می خورد و به لانه باز می گردد برای اینکه خودش و دیگر مورچه های کارگر بتوانند منبع غذا را دوباره پیدا کنند ، این مورچه ها در مسیر برگشت به لانه بویی ویژه بر جای می گذارد.                                                

 

                                  

غذا دادن به همخانه :

مورچه های کارگر تلاشگر باید به لارو مورچه های کارگری که از آنها مراقبت می کنند ، غذا بدهند و مورچه های کارگر گرسنه  آنقدر به مورچه هایی که تازه به لانه برگشته ضربه می زنند تا به آنها غذا بدهد. مورچه ای که تازه از خارج لانه برگشته مقداری از آنچه را که خورده است استفراغ می کند تا بقیه ی مورچه ها از آن تغذیه کنند (مورچه ها غذایشان را باهم تقسیم می کنند البته به شرطی که مورچه گرسنه بتواند علائمی را که نشان دهندهی گرسنگی اوست به درستی اجرا کند).   

از تخم تا مورچه :

1-  ملکه تخم می گذارد 2- مورچه های کارگر از تخم ها مراقبت می کنند تا به نوزاد تبدیل شوند . وظیفه ی مورچه های کارگر تغذیه و نظارت کرمهای نوزاد مورچه است. 3- وقتی زمان تبدیل نوزادها به شفیره می شود ، بعضی از آنها در پیرامون خود پیله می تنند. 4-  مورچه های جوانی که تازه از پیله بیرون آمده اند ، بسیار نرم و کم رنگ هستند و خیلی زود بدن آنها تیره و محکم می شود.

پوست اندازی :

درست مثل مورچه های بالغ ، بدن کرم های نوزاد نیز با یک پوشش خارجی سخت موسوم به پوشش شاخی پوشیده شده است . این پوست قابلیت ارتجاعی  ندارد. بنابراین نوزاد هنگام رشد باید پوست اندازی کند . در طول پوست اندازی پوشش شاخی شکافته می شود و نوزاد از آن یرون می آید تا وقتی که پوسته جدید سخت شود و قابلیت کشش و ارتجاع را دارد. نوزاد مورچه تا سه مرحله پوست اندازی می کند و پس از آن تبدیل به شفیره می شود.                                                                     

 

تولید مثل :

وقتی که زمان برای تولید مثل مورچه ها مناسب باشد ملکه های  جوان و نرهای بالدار از لانه هایشان بیرون می آیند و د رهوا به پرواز در می آیند . مورچه های نر و ماده ساکن یک لانه معمولاً با هم خواهر و برادر هستند  بنابراین مورچه های غیر از هم در لانه های خود تولید مثل می کنند. به نظر می رسد همه ی مورچه های هم نوع و ساکن در یک منطقه  به یکباره از لانه های خود خارج می شوند و ناگهان آسمان از مورچه های در حال پرواز انباشته می شود در نتیجه  یک موقعیت مناسب برای  ملاقات و تولید مثل مورچه های نر و ماده از لانه های مختلف پدید می آید . پس از تولید مثل مورچه ها ی نر و ماده بر زمین می افتند و می میرند. ملکه های جوان نیز به زمین می نشینند تا هر دو بال خود را بجوند یا بوسیله ی پاهایشان آنها را جدا کنند.                                                                              

( زمانی که نرهای بالدار و ملکه های جوان از لانه خارج می شوند بسیاری از مورچه های کارگر نیز برای  محافظت از آنها لانه را ترک می کنند ) ملکه های باردار فوراً به جستجوی یک مکان مناسب برای تشکیل یک توده جدید می پردازند و شروع به تخم ریزی می کنند . وقتی اولین مورچه های کارگر در حال رشد هستند ملکه ها هیچ کمکی ندارند و مجبورند خود به تنهایی از اولین تخمها و نوزادان مراقبت کنند. در این زمان ملکه ها  تقریباً چیزی نمی خورند و در عوض ماهیچه های بالهای او که دیگر بی استفاده هستند از بدنش جدا می شوند تا برای تغذیه استفاده شود و ملکه بتواند توده جدید خود را برپا کند.                                                                                                                   

وقتی ملکه های مورچه ها می میرند :

بیشتر توده ها فقط یک ملکه دارند که مادر همه ی مورچه های آن توده است. ممکن است مورچه ملکه سالها ی زیادی عمر کند ولی بالاخره پیر می شود و می میرد بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟        

البته ممکن است بعضی از مورچه های کارگر چند تایی تخم بگذارند ولی چون هیچ وقت ازدواج نکرده اند  نوزادانی از این تخم ها بیرون می آیند همگی نر هستند. به تدریج همه ی مورچه ها ی کارگر می میرند و این توده از مورچه ها کاملاً نابود می شوند.                                                         

پستانداران مورچه خوار :

برای حیواناتی که از مورچه ها تغذیه می کنند خیلی مهم است که  تا حد امکان قبل از اینکه مورچه ها به اتاقک های پایین لانه و زیر زمین بروند و نوزادان و شفیره های  خود را به همراه ببرند تعداد بیشتر ی از مورچه را شکار می کنند. پستاندارانی که غذای اصلی آنها مورچه ها و موریانه هاست قادر به انجام این کار هستند  . موریتنه ها از خانوداه مورچه ها نیستند ولی مثل مورچه ها جزء حشرات بوده و در توده های بزرگی زندگی می کنند.                                                                                          

حیواناتی که غذای آنها فقط مورچه است شامل کیدنه منقار کوتاه استرالیایی ، تاماندوی غول پیکر ، مورچه خوار ابریشمی از آمریکای جنوبی و آردواک آفریقایی هستند. مورچه خوارها و اکیدنه همگی بی دندان هستند ولی زبان بسیار دراز و چسبناکی دارند که بوسیله آن می توانند با سرعت زیاد تعداد فراوانی مورچه را شکار کنند.                                                                                                

مورچه خوار غول پیکر و مورچه خوار ابریشمی نیز پنجه های بلند و نیرومندی دارند که به کمک آن لانه مورچه را می شکافد.                                                                                                               

 

 

                                                                                                              

آینده مورچه ها :

مورچه ها و زندگی اجتماعی آنها یکی از جذاب ترین موضوعات دنیای طبیعت محسوب می شود. امروزه ما چیزهای زیادی در مورد  زندگی بسیاری از آنها را می دانیم ولی هنوز چیزهای زیادی در مورد زندگی آنها باید بدانیم . نگهداری از محل زندگی مورچه ها بسیار مهم است به خصوص انواع کمیاب و استثنایی آنها که توانایی های شگفتی دارند.                                                                      

 

 

[ چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 15:44 ] [ علیرضا پرورش ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بک لینک طراحی سایت